Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie
ul. Sikorskiego 15A, 14-500 Braniewo

tel./fax. +48 55 243 26 39

adres poczty elektronicznej: sekretariat@pppbraniewo.edu.pl

adres strony internetowej: http://pppbraniewo.edu.pl