Brak treści artykułu

Załączniki:

Pismo do oferentów [Zk.7235.1.2022]
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [Zk.7235.1.2022]
Formularz zapytania cenowego [Zk.7235.1.2022]
Projekt umowy [Zk.7235.1.2022]
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o wyłonienie dostawcy / wykonawcy usług