Brak treści artykułu

Załączniki:

Pismo do oferentów [Zk.7235.1.2022]
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [Zk.7235.1.2022]
Formularz zapytania cenowego [Zk.7235.1.2022]
Projekt umowy [Zk.7235.1.2022]
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o wyłonienie dostawcy / wykonawcy usług
Protokół Z dnia 02-02-2022 r. z przeprowadzonego rozeznania rynku dot. zadań związanych z usuwaniem pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie powiatu braniewskiego