Starosta Braniewski informuje, że w dniach od 02.02.2022 r. do 23.02.2022 r. t.j. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie, oraz na stronach internetowych www.bip.powiat-braniewo.pl, www.bip.uw.olsztyn.pl został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 3, miasta Braniewa – działka nr 105/4.Załączniki:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym