Informacja Starosty Braniewskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej
do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymZałączniki:

Informacja Starosty Braniewskiego