Brak treści artykułu

Załączniki:

Bilans łączny za rok 2022
Rachunek zysków i strat za rok 2022
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2022
Informacja dodatkowa za rok 2022
Bilans z wykonania budżetu za 2022 r.
RB-28S za IV kwartał 2022-wydatki
RB-27S za IV kwartał 2022-dochody
RB-N za IV kwartał 2022-nalezności
Rb-Z IV kwartał 2022-zobowiązania
Rb-NDS IV kwartał 2022
Rok 2022 kwartał III Rb-28S-wydatki
Rok 2022 kwartał III Rb-27S-dochody
Rok 2022 kwartał III Rb-Z -zobowiąznia
Rok 2022 kwartał III Rb-N
Rok 2022 kwartał III Rb-NDS
Rok 2022 Kwartał II Rb-27S-dochody
Rok 2022 Kwartał II Rb-28S-wydatki
Rok 2022 Kwartał II Rb-Z-zobowiązania
Rok 2022 Kwartał II Rb-N-należności
Rok 2022 Kwartał II Rb-NDS
Rok 2022 Kwartał I Rb-27s
Rok 2022 Kwartał I Rb-N
Rok 2022 Kwartał I Rb-NDS
Rok 2022 Kwartał I Rb-Z
Rok 2022 Kwartał I Rb-28S