Starostwo Powiatowe w Braniewie publikuje Uchwałę nr 515/2022 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11.05.2022 roku wraz z wykazem nieruchomości zabudowanej Powiatu Braniewskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów miasto Braniewo, obręb 2, ul. Wiejska, dz. nr 111/2.Załączniki:

Uchwała Zarządu Powiatu Braniewskiego
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym