Starostwo Powiatowe w Braniewie publikuje Uchwałę nr 556/2022 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 lipca 2022 roku wraz z wykazem nieruchomości niezabudowanymi Powiatu Braniewskiego przeznaczonymi do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie w ewidencji gruntów m. Frombork, obręb 4, ul. Braniewska, działki nr: 196/16, 196/17, 196/18, 196/19, 196/20, 196/21 wraz z udziałami po 1/6 w dz. nr 196/22 (droga wewnętrzna) oraz udziałem po 1/20 w dz. nr 196/3 (droga wewnętrzna).Załączniki:

Uchwała nr 556/2022 Zarządu Powiatu Braniewskiego
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży