[ Dnia 07.09.2022r., opublikowano listę upoważnionych klasyfikatorów.] Załączniki:

Zaproszenie dla klasyfikatorów
Lista upoważnionych klasyfikatorów