[ Dnia 20.10.2022r., zaktualizowano listę upoważnionych klasyfikatorów.] Załączniki:

Zaproszenie dla klasyfikatorów
Lista klasyfikatorów