1. Regulamin wraz z wnioskiem o udzielenie Patronatu Honorowego Starosty Braniewskiego

Uchwała nr 54/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Braniewskiego.

 

2. Przyznane Patronaty Honorowe