1. Regulamin wraz z wnioskiem o udzielenie Patronatu Honorowego Starosty Braniewskiego

 

Uchwała nr 54/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Braniewskiego.

 

2. Przyznane Patronaty Honorowe

ROK 2022

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie 
Konferencja pn. „Uczeń w kryzysie pomoc interdyscyplinarna”, Braniewo, 28.04.2022 r.

Miejski Ośrodek Sportu „ZATOKA”, Braniewo 
Bieg Pamięci 2022, Braniewo, 22.04.2022 r.

 

ROK 2021

Miejski Ośrodek Sportu „ZATOKA”, Braniewo 
Bieg Pamięci 2021, Braniewo, 10.04.2021 r.

 

ROK 2020

Braniewski Klub Sportowy „SZYBKI STRUŚ”, Braniewo 
Bieg, Marsz Nordic Walking, Rajd Rowerowy z okazji Dnia Kobiet, Braniewo, 15.03.2020 r.
Zmiana terminu: 02.08.2020 r. (z powodu COVID-19).