Nazwa usługi:

Wydawanie zaświadczenia/informacji o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Podstawa prawna:

  • Art 37 a ust 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Z 2017 poz 788)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 tj. z późn. zm.)

Potrzebne dokumenty:

Wniosek zawierający następujące dane:

    • imię i nazwisko, adres
    • numery działek ewidencyjnych

Wysokość opłat:

W przypadku wydania zaświadczenia 17 zł (opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia)

Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie pok. 213, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, pokój 408, tel. 55 644 02 28

Czas realizacji usługi:

Niezwłocznie, w przypadku z dużej ilości wniosków do 7 dni (Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego)

Informacje o trybie odwoławczym:

BrakZałączniki: