W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Dorota Jędrzejczyk, Braniewo
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania postawione w konkursie w odniesieniu zarówno do wymogów formalnych jak i merytorycznych - legitymuje się wykształceniem wyższym prawniczym. Podczas konkursu kandydatka wykazała się teoretyczną znajomością większości zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy oraz częściowo praktyczną znajomością w kwestii dostępności w administracji publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacji i Nadzoru
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Braniewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Braniewie
Status rozstrzygnięte
OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 

Podinspektora w Wydziale Organizacji i Nadzoru

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

  a) wykształcenie wyższe,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 2. Wymagania dodatkowe:

  a) mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku administracja, prawo, ekonomia,
  b) skrupulatność, komunikatywność, 
  c) znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,
  d) mile widziane doświadczenie w wykonywaniu podobnych obowiązków,
  e) znajomość ustaw i rozporządzeń:  o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o finansach publicznych, rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  - wykonywanie kontroli zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego, 
  - wykonywanie kontroli wewnętrznej w Starostwie,     
  - analiza skuteczności kontroli oraz nadzór nad wdrażaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych, a także monitorowanie efektywności wdrażania czynności korygujących,
  - koordynowanie sporządzania projektów odpowiedzi na protokoły i wystąpienia pokontrolne do zewnętrznych organów kontroli oraz realizacja spraw związanych z tymi kontrolami,
  - koordynowanie prac związanych ze stworzeniem rocznego planu kontroli zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego,
  - prowadzenie rejestru kontroli,
  - prowadzenie dokumentacji kontrolnej,
  - sporządzanie protokołów z kontroli oraz zaleceń pokontrolnych,
  - przygotowanie sprawozdań z realizacji planu kontroli,
  - realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą,
  - koordynowanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiecie Braniewskim.

 4. Wymagane dokumenty:

  a) list motywacyjny,
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy,
  d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  f) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  g) kopie świadectw pracy,
  h) referencje,
  i) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

 5. Informacja o warunkach pracy - praca biurowa w pełnym wymiarze (pełny etat, 40 godzin tygodniowo).

 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 5,26 %.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacji i Nadzoru", w terminie 10 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 12 marca 2021 roku.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie (Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo).

  Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego".

  Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 


[2021-03-30]

Dodano ogłoszenie o wyniku wstępnej weryfikacji formalnej oraz informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 

Załączniki

Powiadom znajomego