W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Ogłoszenie o naborze na na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowego w Braniewie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Nina Beata Ścibiorek, Braniewo
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania postawione w konkursie w odniesieniu zarówno do wymogów formalnych jak i merytorycznych - legitymuje się wykształceniem wyższym na kierunku administracja. Podczas konkursu kandydatka wykazała się teoretyczną i praktyczną znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowego w Braniewie
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Braniewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Braniewie lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 

Podinspektora w Wydziale Finansowym

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 

a) wykształcenie wyższe lub średnie i 3 lata stażu,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 

c) nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe

a) wiedza w obszarze rachunkowości, finansów publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, w tym w szczególności umiejętność stosowania przepisów wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, 

b) znajomość oraz umiejętność obsługi komputera , w tym pakietu Microsoft Office, Word, Excel, programu finansowo – księgowego oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

c) mile widziany staż pracy w finansach i rachunkowości,
d) umiejętność analizy danych, umiejętność rozwiązywania problemów, dążenie do doskonalenia zawodowego, 

e) skrupulatność, systematyczność i odpowiedzialność,

f) umiejętność doradzania, dzielenia się wiedzą, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Braniewie, 

2) realizacja tytułów egzekucyjnych z wynagrodzeń oraz współpraca z organami egzekucyjnymi w tym zakresie,

3) sporządzanie list wypłat wynagrodzeń wynikających z umów zleceń i umów o dzieło,

4) obliczanie zasiłków chorobowych i zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

5) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach,

6) naliczanie i odprowadzanie składek ZUS,

7) naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

8) naliczanie i odprowadzanie składek na PFRON,

9) naliczanie i odprowadzania składek PPK,

10) wystawianie zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych dla pracowników Starostwa,

11) przygotowywanie dokumentacji związanej z naliczaniem kapitału początkowego dla pracowników Starostwa,

12) współudział w sporządzanie sprawozdań z funduszu płac do GUS,

13) sporządzanie sprawozdań PFRON,

14) przygotowywanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych (PIT 11, PIT 8C, PIT R),

15) przeprowadzanie rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

16) obsługa systemu bankowego – rejestrowanie zleceń oraz kontrola poprawności wprowadzonych danych, 

17) rozliczanie diet z tytułu sprawowania mandatu radnego, realizacja tytułów egzekucyjnych w zakresie diet oraz współpraca z organami egzekucyjnymi w tym zakresie,

18) przekazywanie danych i informacji do publicznej wiadomości w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej,

19) właściwe zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych spraw,

20) wykonywanie innych zleconych zadań i poleceń służbowych w zakresie działania Wydziału. 

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV),

c) kwestionariusz osobowy,

d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

g) kopie świadectw pracy,

h) referencje,

i) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

5. Informacja o warunkach pracy - praca biurowa w pełnym wymiarze (pełny etat, 40 godzin tygodniowo).

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 5,26 %. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Podinspektora w Wydziale Finansowym", w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 10 maja 2021 roku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie (Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo).

Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 


[dodano 11 maja 2021 r.]

 

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w naborze ogłoszonym na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Braniewie wpłynęło 6 ofert. 

W wyniku wstępnej weryfikacji formalnej do etapu końcowej weryfikacji merytorycznej zakwalifikowało się 6 osób. 

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Braniewie w ramach końcowej weryfikacji merytorycznej zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną następujących kandydatów:


- Jasiołek Roman zam. Braniewo,

- Piróg Ewelina Anna zam. Braniewo,

- Plażuk Bożena zam. Braniewo,

- Szkólnik Edyta zam. Braniewo,

- Ściborek Nina Beata zam. Braniewo,

- Zakrzewska Magdalena Elżbieta zam. Braniewo

Wyznacza się dzień 19 maja 2021 roku o godz. 11.30 sala nr 116 na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w celu zweryfikowania informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych i ustalenia  znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.

Braniewo, dnia 11 maja 2021 roku


(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

Załączniki

Powiadom znajomego