W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w naborze ogłoszonym na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego w Braniewie nie wpłynęła ani jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
W uwagi na powyższe konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.

Braniewo, dnia 14 marca 2022 roku
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Braniewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert osobiście w sekretariacie Starostwa lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Braniewie
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

 

Podinspektora w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a) wykształcenie wyższe budowlane (lub pokrewne) lub wykształcenie średnie budowlane (lub pokrewne) i 3 – letni staż pracy,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

a) mile widziane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
b) skrupulatność, komunikatywność,
c) znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,
d) mile widziane doświadczenie w wykonywaniu podobnych obowiązków,
e) znajomość ustaw, rozporządzeń, aktów: ustawa Prawo budowlane i przepisy wykonawcze do ustawy, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks postępowania  administracyjnego, Statut Powiatu Braniewskiego, Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Braniewie, ustawa o samorządzie powiatowym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Rozpatrywanie wniosków i spraw z zakresu Prawa budowlanego, właściwych dla organu administracji architektoniczno - budowlanej szczebla powiatowego.

4. Wymagane dokumenty:

 

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
f) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
g) kopie świadectw pracy,
h) referencje,
i) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

 

5. Informacja o warunkach praca

Praca biurowa w pełnym wymiarze (40 godzin tygodniowo).

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 5,05 %.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym", w terminie 10 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 10 marca 2022 roku.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie (Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo).

Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki

Powiadom znajomego