W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Społecznych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Marek Siejk, Braniewo
Uzasadnienie wyboru Kandydat spełnił wymagania postawione w konkursie w odniesieniu zarówno do wymogów formalnych jak i merytorycznych.

Podczas konkursu kandydat wykazał się teoretyczną i praktyczną znajomością części zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy, co wynika z jego dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Społecznych
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Braniewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert osobiście w sekretariacie Starostwa lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Braniewie
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Inspektora w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Społecznych

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a) wykształcenie wyższe,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

a) mile widziane doświadczenie w wykonywaniu podobnych obowiązków,
b) mile widziane posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do  informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
c) mile widziane posiadanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
d) skrupulatność, komunikatywność,
e) znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,
f) znajomość ustaw, rozporządzeń, aktów: Kodeks postępowania administracyjnego, Statut Powiatu Braniewskiego, Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Braniewie, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o zdrowiu publicznym, ustawa o zarządzaniu kryzysowym, ustawa o ochronie informacji niejawnych, ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) wykonywanie w uzgodnieniu ze stanowiskiem do spraw obronnych i obrony cywilnej Starostwa Powiatowego w Braniewie, zadań z zakresu obronności i obrony cywilnej przewidzianych dla administracji samorządowej szczebla powiatowego w szczególności  przez  ustawę z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym, 
b) wykonywanie zadań z zakresu zdrowia i spraw społecznych przewidzianych dla  administracji samorządowej szczebla powiatowego w szczególności przez ustawę z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o  samorządzie powiatowym, ustawę z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
c) wykonywanie w uzgodnieniu ze stanowiskiem do spraw bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Braniewie, zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego przewidzianych dla administracji samorządowej szczebla powiatowego w szczególności przez ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym oraz ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
d) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej przewidzianych dla administracji samorządowej szczebla powiatowego w szczególności przez ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.


4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni  praw publicznych, 
f) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
g) kopie świadectw pracy,
h) referencje,
i) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

5. Informacja o warunkach pracy:

Praca biurowa w pełnym wymiarze (½ etatu 20 godzin tygodniowo).


6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 5,05 %.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Społecznych", w terminie 10 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 19 kwietnia 2022 roku.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie (Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo).

Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik do niniejszego ogłoszenia.


 

Ogłoszenie


Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w naborze ogłoszonym na stanowisko Inspektora w w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Braniewie wpłynęły 2 oferty. 

W wyniku wstępnej weryfikacji formalnej do etapu końcowej weryfikacji merytorycznej zakwalifikowały się 2 osoby. 

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Braniewie w ramach końcowej weryfikacji merytorycznej zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów:

- Pan Gryciuk Adam zam. Braniewo,
- Pan Siejk Marek zam. Braniewo

Wyznacza się dzień 21 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 sala nr 116 na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w celu zweryfikowania informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych i ustalenia  znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.


Braniewo, dnia 20 kwietnia 2022 roku

Załączniki

Powiadom znajomego