W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Wojciech Jaworowski, Elbląg
Uzasadnienie wyboru Kandydat spełnił wymagania postawione w konkursie w odniesieniu zarówno do wymogów formalnych jak i merytorycznych (legitymuje się wykształceniem wyższym – mgr inż. budownictwa Politechniki Białostockiej oraz uprawnieniami budowlanymi).
Podczas konkursu kandydat wykazał się teoretyczną i praktyczną znajomością większości zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Braniewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat Starostwa Powiatowego w Braniewie lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Braniewie
Status rozstrzygnięte
OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 

Podinspektora w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:          

a)    wykształcenie wyższe budowlane (lub pokrewne) lub wykształcenie średnie budowlane (lub pokrewne) i 3 – letni staż pracy,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
c)    nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

a)    mile widziane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
b)    skrupulatność, komunikatywność, 
c)    znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,
d)    mile widziane doświadczenie w wykonywaniu podobnych obowiązków,
e)    znajomość ustaw, rozporządzeń, aktów:  ustawa Prawo budowlane i przepisy wykonawcze do ustawy, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks postępowania administracyjnego,  Statut Powiatu Braniewskiego, Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Braniewie, ustawa o samorządzie powiatowym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Rozpatrywanie wniosków i spraw z zakresu Prawa budowlanego, właściwych dla organu administracji architektoniczno-budowlanej szczebla powiatowego.

4. Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny,
b)    życiorys (CV),
c)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f)     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
g)    kopie świadectw pracy,
h)   referencje,
i)     kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

5. Informacja o warunkach pracy - praca biurowa w pełnym wymiarze (pełny etat, 40 godzin tygodniowo).

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 5,26 %. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym", w terminie 21 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 24 sierpnia  2021 roku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie (Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo).

Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 


[dodano 31 sierpnia 2021 r.]

Ogłoszenie


Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w naborze ogłoszonym na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Starostwa Powiatowego w Braniewie wpłynęły 2 oferty. 

W wyniku wstępnej weryfikacji formalnej do etapu końcowej weryfikacji merytorycznej zakwalifikowały się 2 osoby. 

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Braniewie w ramach końcowej weryfikacji merytorycznej zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną następujących kandydatów:

- Pan Wojciech Jaworowski zam. Elbląg
- Pani Anna Aleksandra Szyszło zam. Frombork
 
Wyznacza się dzień 2 września 2021 roku o godz. 10.00 sala nr 217 na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w celu zweryfikowania informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych i ustalenia  znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.

Braniewo, dnia 31 sierpnia 2021 roku

 

……..………………………………………...
(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Załączniki

Powiadom znajomego