W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Konkurs pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ żaden z kandydatów nie spełnił oczekiwań pracodawcy.
Szczegóły
Stanowisko Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Braniewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat Starostwa Powiatowego w Braniewie lub pocztą na adres Starostwa
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 

 

Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:          

a)    wykształcenie średnie i dwa lata stażu pracy,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
c)    nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

a)    skrupulatność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
b)    znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,
c)    mile widziane doświadczenie w wykonywaniu podobnych obowiązków,
d)    znajomość ustaw i rozporządzeń: 
o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych, prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym, o publicznym transporcie zbiorowym, rozporządzeń wykonawczych do ustaw komunikacyjnych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
  • kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami,
  • kierowanie na badania lekarskie kierujących pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
  • przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy oraz przyjmowanie depozytu,
  • archiwizacja akt osób zmarłych,
  • wydawanie i rejestracja profili kandydatów na kierowców (PKK),
  • wprowadzanie, aktualizacja i zmiana danych w Centralnej Ewidencji Kierowców, w systemie online,
  • prowadzenie spraw dotyczących przepływu informacji odnoszących się do osób z wydanymi uprawnieniami do kierowanie pojazdami między państwami członkowskimi UE,
  • wydawanie, przedłużanie, rozszerzanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

4. Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny,
b)    życiorys (CV),
c)    kwestionariusz osobowy,
d)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f)     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
g)    kopie świadectw pracy,
h)   referencje,
i)     kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

5. Informacja o warunkach pracy - praca biurowa w pełnym wymiarze (pełny etat, 40 godzin tygodniowo).

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 5,05 %. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu", w terminie 10 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 15 listopada 2021 roku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie (Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo).

Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

[dodano 16 listopada 2021 r.]

 

Ogłoszenie


Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w naborze ogłoszonym na stanowisko Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Braniewie wpłynęło 11 ofert. 

W wyniku wstępnej weryfikacji formalnej do etapu końcowej weryfikacji merytorycznej zakwalifikowało się 5 osób.

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Braniewie w ramach końcowej weryfikacji merytorycznej zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną następujących kandydatów:

- Pani Joanna Iskra zam. Braniewo
- Pani Gabriela Maszka zam. Kajnity
- Pani Aleksandra Ostrowska zam. Braniewo
- Pani Jolanta Pacholczyk zam. Braniewo
- Pani Ewa Zawadzka zam. Frombork

Wyznacza się dzień 17 listopada 2021 roku o godz. 9.00 sala nr 217 na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w celu zweryfikowania informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych i ustalenia  znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.

Braniewo, dnia 16 listopada 2021 roku

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Załączniki

Powiadom znajomego