W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy geodezja i kartografia
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

Nazwa usługi:  

Wydawanie  wyrysów i  wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Kod Wydziału: Gk.6621

Podstawa prawna:  

    1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1990 ze zm.)
    2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r.poz.1390 ze zm.)
    3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
    4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji ( Dz.U. z 2020r. poz.1322 ze zm. )

Potrzebne dokumenty:  

Wniosek (wzór wniosku w załączeniu) - Formularz EGiB.

W przypadku wniosków o wydanie dokumentów zawierających dane osobowe, osoba niebędąca właścicielem/władającym, musi wykazać, że posiada interes prawny w tym zakresie. Należy podać przepis prawa i okoliczności faktyczne, będące przesłankami zastosowania przepisu prawa materialnego oraz załączyć odpowiednie dokumenty. 

Jeśli o wydanie dokumentów wystąpi pełnomocnik (prokurent), do wniosku należy załączyć w oryginale pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis tego pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miasta w Braniewie

Wysokość opłat:  

Wnioski wpływające do Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości podlegają rejestracji. Czynności urzędowe są zwolnione z opłaty skarbowej, natomiast na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne naliczane są opłaty za wydanie dokumentów. Po otrzymaniu wniosku wystawiany jest Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). Płatności dokonuje się wyłącznie po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty. Opłaty można dokonać w kasie dowolnego banku, przelewem lub przy użyciu terminala na miejscu w Wydziale. Wysokość opłaty naliczana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Opłatę za dokumenty wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Braniewie. 

Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:  

Wniosek można złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie pok. 213, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo. Wersję elektroniczną można złożyć poprzez usługę Geoportal, skrzynki e-puap lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: geodezja.wypisy@powiat-braniewo.pl lub geodezja@powiat-braniewo.pl

Jednostka odpowiedzialna:  

Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Braniewie, pokój 301, tel. 55 644 02 50, tel. 55 644 02 19, mail: geodezja.wypisy@powiat-braniewo.pl 
w godz. 7.00 – 15.00.

Czas realizacji usługi:  

Termin liczony jest od dnia złożenia wniosku – bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. 

W przypadku zamówień: skomplikowanych, obejmujących duże ilości danych, dokumentów, dużych obszarowo, wymagających uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub przeprowadzenia aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Informacja o trybie odwoławczym:  

Odwołanie nie występuje. 


  

Załączniki

Powiadom znajomego