W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy geodezja i kartografia
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

Nazwa usługi:  

Wydawanie  wyrysów i  wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna:  

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 276 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 393).
  3. Rozporządzenie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty ( Dz. U z 2014r. poz .917).

Potrzebne dokumenty:  

Wniosek właściciela/ władającego na formularzu zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia z dnia   9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty .

W przypadku wniosków o wydanie dokumentów zawierających dane podmiotowe,  o które wystąpi osoba niebędąca właścicielem/władającym, konieczne należy wykazać  posiadanie  interesu prawnego w tym zakresie. Należy podać przepis prawa i okoliczności faktyczne, będące przesłankami zastosowania przepisu prawa materialnego oraz załączyć odpowiednie dokumenty. 

Jeśli z wnioskiem o wydanie dokumentów zawierających dane podmiotowe wystąpi pełnomocnik (prokurent), do wniosku należy załączyć w oryginale pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis tego pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa płatna na konto Urzędu Miasta w Braniewie 77 8313 0009 0036 9006 2000 0090.

Wysokość opłat:  

Wniosek osoby uprawnionej  na formularzu zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty / Dz. U z 2014r. poz. 917 /
Wnioski wpływające do Wydziału podlegają rejestracji. Po zrealizowaniu wniosku wystawiany jest Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). Płatności dokonuje się wyłącznie po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty. Opłatę można zrealizować gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Braniewie (parter) bądź przy użyciu terminala na miejscu  p. 301. Wnioskodawca ponosi opłatę zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:  

Wniosek  należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie pok. 213,  Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Braniewie.

Jednostka odpowiedzialna:  

Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości  w Starostwie Powiatowym w Braniewie, pokój 301, tel. 55 644 02 19, tel. 55 644 02 50, mail: geodezja.wypisy@powiat-braniewo.pl 
w godz. 7.00 – 15.00.

Czas realizacji usługi:  

Termin liczony jest od dnia złożenia wniosku 30 dni. 
W przypadku zamówień: skomplikowanych, obejmujących duże ilości danych, dokumentów, dużych obszarowo, wymagających uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub przeprowadzenia aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. 

Informacja o trybie odwoławczym:  

Odwołanie nie występuje. 


  

Załączniki

Powiadom znajomego