W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Udzielenie Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy komunikacja, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Komunikacji i Transportu

Nazwa usługi:

Wydanie Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę rady 96/26/WE Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096).

Potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego musi zawierać:

  • dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa, adres),
  • dane identyfikacyjne zarządzającego transportem (imię, nazwisko, adres, nr certyfikatu),
  • informację o wpisie do CEIDG lub KRS,
  • numer identyfikacji podatkowej NIP,
  • ilość pojazdów zgłoszonych do wykonywania transportu,
  • Ilość wnioskowanych wypisów.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
  • kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej,
  • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej,
  • oświadczenie dotyczące zatrudnienia kierowców,
  • informacja o niekaralności właściciela lub osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa,
  • informacja o niekaralności zarządzającego transportem,
  • oświadczenie przedsiębiorcy o niekaralności za poważne naruszenia,
  • oświadczenie zarządzającego o niekaralności za poważne naruszenia,
  • wykaz pojazdów,
  • kserokopia dokumentu pojazdu zgłaszanego do przewozu,
  • dowód uiszczenia opłaty,
  • podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych,
  • podpisane pouczenie o przysługujących przedsiębiorcy środkach prawnych.

Opłata za wydanie zezwolenia:

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Wysokość opłaty określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916).

Dokładne określenie miejsca złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie, pok. 213, I piętro, w godz. 7:00 – 15:00, tel. 55 644-02-04, fax: 55 644-02-05 lub przesłać pocztą na adres Starostwa:

Starostwo Powiatowe w Braniewie, 14-500 Braniewo, Plac Piłsudskiego 2

Dokumenty, przed złożeniem w sekretariacie, można przedłożyć do wglądu w Wydziale Komunikacji i Transportu, III piętro, pok. 409.

Czas realizacji usługi:

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Informacje o trybie odwoławczym:

Od decyzji o wydanie lub odmowie wydania wypisu z Zwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Powiadom znajomego