W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 259/20

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz.920 ), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art.262 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 20109 roku poz.869 z późn.zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XIX/ 151/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
UCHWAŁA Nr 259/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 2 września 2020 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz.920 ), art. 89 ust. 1  pkt 2 i 3, art.262 ust.1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 20109 roku  poz.869 z późn.zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XIX/ 151/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2.115.712 zł /słownie złotych: dwa miliony sto piętnaście tysięcy siedemset dwanaście / przeznaczony na:

- sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości - 1.687.500 zł   (słownie złotych: jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset), 
- sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 428.212 zł /słownie złotych: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwanaście / .

§ 2. Kredyt o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały będzie spłacany w latach 2021-2028.

§ 3. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4.Upoważnia się do dokonania czynności prawnych związanych z zawarciem umowy kredytu dwóch członków Zarządu Powiatu Braniewskiego w osobach:

1. Starosta Braniewski – Karol Motyka,

2. Wicestarosta Braniewski – Mirosław Kudliński.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego