W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XX/153/20

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.920) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4017

Uchwała Nr XX/153/20
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia  1 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia  05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.920) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Rada Powiatu  uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XIII/112/19  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30  grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2020 , poprzez:

§ 1. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 144.567,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 66.770.438,92 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości  62.924.130,92 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 2.424.224,00 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości  3.846.308,00 zł w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 2.720.853,00 zł,

§ 2.1.Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 144.567,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą  71.528.533,92 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą  61.811.685,92 zł,  w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35.733.340,11 zł,
b) na realizację zadań statutowych – 16.493.399,81 zł,
c) dotacje na zadania bieżące –  2.611.941,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych –  3.284.559,00 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 330.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  3.358.446,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków 3.140.420,00 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą  9.716.848,00 zł, w tym :
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2020 rok – 8.656.848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –3.305.626,00 zł , w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków  2.737.628,00 zł.
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  950.000,00 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją :
-zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach  otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały,
-zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą  6.664.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego