W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 276/20

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.920 ) , art.222, art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz art.15 zn pkt.1 i 2, ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz.U. z 2020 roku poz.374 z późn.zm./ Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała Nr 276/20
Zarządu  Powiatu Braniewskiego
z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.


Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia  05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.920 ) , art.222, art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019  r. poz.869 z późn.zm.) oraz  art.15 zn pkt.1 i 2,  ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz.U. z 2020 roku poz.374 z późn.zm./  Zarząd Powiatu  uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XIII/112/19  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30  grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2020 , poprzez:

§ 1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 365.786,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 67.136.225,84 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości  63.289.917,84 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 2.770.820,00 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości  3.846.308,00 zł w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 2.720.853,00 zł.

§ 2.1.Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 365.786,92 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą  71.894.320,84 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą  62.177.472,84 zł,  w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35.684.683,11 zł,
b) na realizację zadań statutowych – 16.531.668,73 zł,
c) dotacje na zadania bieżące –  2.611.941,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych –  3.295.639,00 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 330.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  3.723.541,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków 3.487.016,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą  9.716.848,00 zł, w tym :
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2020 rok – 8.656.848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –3.305.626,00 zł , w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków  2.737.628,00 zł.
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  950.000,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach  otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą  7.029.167.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 3. 1.Dokonuje się rozdysponowania celowej  rezerwy budżetowej w wysokości 20.000 zł na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wysokość rezerwy po zmianach wynosi  250.000 zł, w tym:
a) rezerwa ogólna  - 175.000 zł,
b) rezerwa celowa  -   75.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych  z  zakresu  zarządzania   kryzysowego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Zarządu Powiatu oraz w siedzibach miast i gmin Powiatu Braniewskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego