W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 323/21

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.
na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póżn. zm.) oraz uchwały nr XXI/160/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała nr 323/21    
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 20 stycznia 2021 roku 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póżn. zm.) oraz uchwały nr XXI/160/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie:
1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2) ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

§ 2. Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 3. Zlecenie realizacji zadań, o których mowa w §1 nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w wysokości podanej w ogłoszeniu. 

§ 4. Ogłoszenie o konkursach umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego, zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego