W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XXXV/253/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/297/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski
na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 528), art. 30 ust. 6 pkt 1 oraz ust. 6 a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi nauczycieli, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2309
 Uchwała Nr XXXV/253/22
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 20 kwietnia 2022 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/297/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 528), art. 30 ust. 6 pkt 1 oraz ust. 6 a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi nauczycieli, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVII/297/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. 2018, poz. 3272), w Rozdziale IV „Dodatek funkcyjny”, w § 5 ust. 8, w TABELI NR 1, dodaje się: 

1)      Lp. 2a, Dyrektor szkoły i włączonych w jej skład CKZ i ODN, wysokość dodatku w zł – 1300 – 2 700.
2)      Lp. 11, Doradca metodyczny, wysokość dodatku w zł – 500.

§ 2. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2022 roku.

 

 

 

Powiadom znajomego