W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 544/22

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
na podstawie art.4 ust.1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 578 z późn. zm.), art.5 ust 4 pkt. 1, art. 11 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 525/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zmienionej uchwałą Nr 529/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 maja 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

Uchwała nr 544/22
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 czerwca 2022 roku


w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 578 z późn. zm.), art.5 ust 4 pkt. 1, art. 11 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 525/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zmienionej uchwałą Nr 529/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 maja 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Braniewskiego wykonując uchwałę Nr 525/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zmienionej uchwałą Nr 529/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 maja 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2023 placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”, w oparciu o opinię Komisji Konkursowej dokonał wyboru oferty Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącego Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, 14-500 Braniewo ul.  Bł. Reginy Protmann 4.
2. Zarząd Powiatu Braniewskiego wykonując uchwałę Nr 525/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zmienionej uchwałą Nr 529/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 maja 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2023 placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”, w oparciu o opinię Komisji Konkursowej dokonał wyboru oferty Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącego Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, 14-500 Braniewo ul.  Bł. Reginy Protmann 4.

§ 2. 1. Zleca się realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2023 placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego” i udziela dotacji Zgromadzeniu Zakonnemu Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącemu Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, adres: 14-500 Braniewo ul.  Bł. Reginy Protmann 4.
2. Zleca się realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2023 placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego” i udziela dotacji Zgromadzeniu Zakonnemu Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącemu Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, adres: 14-500 Braniewo ul.  Bł. Reginy Protmann 4.

§ 3. 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej.
2. Kwota dotacji uzależniona będzie od ilości dzieci objętych opieką w danym miesiącu oraz liczby dni pobytu dziecka w placówce.

§ 4. Podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowych sprawozdań merytorycznych i finansowych z wykonania zadania w terminach ustalonych przez zleceniodawcę.

§ 5. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu oferty zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz na stronie internetowej: www.powiat-braniewo.pl, www.pcprbraniewo.pl.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane