W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 550/22

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2022.
na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.528 z późn.zm.) a także art.257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała Nr 550/22
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 6 lipca 2022 roku


w sprawie zmian  w budżecie  Powiatu Braniewskiego na  rok 2022.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia  05 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.528 z późn.zm.) a także art.257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm, Zarząd Powiatu  uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXX/227/21  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2022 :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu  o kwotę 146.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 84.464.402 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 64.084.900 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.207.980 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości 20.379.502 zł. w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 -0 zł,

§ 2. 1.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 146.950 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą  92.074.014 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 62.881.159 zł,  w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 39.417.074 zł,
b) na realizację zadań statutowych –  15.487.556 zł,
c) dotacje na zadania bieżące –  3.081.215 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.933.847 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 350.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  1.611.467 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 1.504.024 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą 29.192.855 zł, w tym :
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2022 rok – 28.175.855 zł, 
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –0 zł 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  867.000,00 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego