W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XLIII/287/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 684
Uchwała Nr XLIII/287/23
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 25 stycznia 2023 roku


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XLII/281/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2023:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 811.308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 94.120.538 zł z tego: 
- dochody bieżące w wysokości 64.585.432 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 114.762 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 29.535.106 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 24.995 zł,

§ 2. 1.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 811.308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą 99.182.794 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 66.650.380 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 42.383.722 zł,
b) na realizację zadań statutowych – 17.869.777 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 3.092.035 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.540.084 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 650.000 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 114.762 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 114.762 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą 32.532.414 zł, w tym :
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2023 rok – 32.532.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 24.995 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 24.995 zł. 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości - 0 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań :
- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego