W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XLIV/296/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3a i art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2022r., poz. 1526 ze zm.), art. 91 w związku z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 447 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2033
Uchwała Nr XLIV/296/23
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 16 marca 2023 roku

w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka

Na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt. 3a i art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2022r., poz. 1526 ze zm.), art. 91 w związku z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 447 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Podwyższa się wysokość świadczeń określonych w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zwanej dalej: „ustawą") w ten sposób, że:
1) rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje:
a) wynagrodzenie miesięczne nie niższe niż 4 100,00zł  brutto w przypadku sprawowania opieki do 3 dzieci lub osobami, które osiągnęły pełnoletność, przebywającymi w pieczy zastępczej,  o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy,
b) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 lit. a powiększa się o 140,00zł brutto miesięcznie za sprawowanie opieki nad każdym kolejnym dzieckiem lub osobami, które osiągnęły pełnoletność, przebywającymi w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy.
2) prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje:
a) wynagrodzenie nie niższe niż 4 100,00zł brutto miesięcznie w przypadku sprawowania opieki do 3 dzieci lub osobami, które osiągnęły pełnoletność, przebywającymi w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, 
b) wynagrodzenie nie niższe niż 4 100,00zł brutto plus 700,00zł brutto miesięcznie w przypadku sprawowania opieki od 4 - 8 dzieci osobami, które osiągnęły pełnoletność, przebywającymi  w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy,
c) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 lit. b powiększa się o kwotę 200,00zł brutto  miesięcznie za sprawowanie opieki nad każdym kolejnym dzieckiem lub osobami, które osiągnęły pełnoletność, przebywającymi w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy
3) rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej, o której mowa w art. 73 ustawy, otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 85 ust. 6 w wysokości nie niższej niż 20% otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie,
4) rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej otrzymują miesięcznie wynagrodzenie  w wysokości nie niższej niż 20% kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy.

2. Wynagrodzenia, o których mowa w ust.1  wylicza się  proporcjonalnie do liczby dzieci i dni pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 01.02.2023r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiemu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/220/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. 

 

 

Powiadom znajomego