W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XLVI/307/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Braniewskiego wotum zaufania
na podstawie art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała Nr XLVI/307/23
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 22 czerwca 2023 roku


w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Braniewskiego wotum zaufania

Na podstawie art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Powiatu Braniewskiego za 2022 rok, postanawia się udzielić wotum zaufania Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 a ust. 1 i 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.
Zarząd Powiatu Braniewskiego przedstawił w dniu 31 maja 2023 roku Radzie Powiatu Braniewskiego Raport o stanie Powiatu Braniewskiego za 2022 rok. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. Po jej zakończeniu, Rada Powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
Przedmiotowa, pozytywna uchwała o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania, jest wynikiem ustaleń poczynionych przy okazji analizy treści Raportu o stanie Powiatu Braniewskiego za 2022 rok, najpełniej obrazującego prawidłowość codziennych procesów zarządzania prowadzonych przez Zarząd Powiatu. Zarząd Powiatu w pełni zrealizował zadania nałożone na niego mocą uchwał Rady Powiatu. Przedsięwzięcia i zadania cedowane niejednokrotnie do wykonania na jednostki organizacyjne Powiatu, były realizowane z upoważnienia Zarządu Powiatu i przez niego były nadzorowane. Były one jednocześnie elementem realizacji opisanych w Raporcie o stanie Powiatu Braniewskiego polityk, programów i strategii, uchwalonych w różnym czasie przez Radę Powiatu. Z ww. obowiązków Zarząd Powiatu wywiązał się prawidłowo tj. w myśl zasady legalizmu zgodnie z przepisami prawa oraz w terminach wynikających z nakazów ustaw oraz określonych w uchwałach Rady. Powyższe stanowi jednocześnie o prawidłowym wykonywaniu podstawowych obowiązków wynikających m. in. z art. 32 cytowanej ustawy o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw, w tym w szczególności w zakresie wykonywania uchwał Rady Powiatu, gospodarowania mieniem Powiatu czy wykonywania budżetu Powiatu.
Wobec powyższej argumentacji uchwala się jak w sentencji uchwały.

 

Powiadom znajomego