W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XXIX/216/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacanych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Powiatu Braniewskiego
na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 ze zm.), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała Nr XXIX/216/21
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 listopada 2021 roku


w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacanych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 ze zm.), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Radni otrzymują diety miesięczne w wysokości 20% 2,4 - krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
1. Radni będący członkami komisji stałych Rady Powiatu otrzymują diety miesięczne w wysokości 30% 2,4 - krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
2. Radni za pełnione funkcje w organach Powiatu Braniewskiego oraz w komisjach stałych Rady Powiatu otrzymują diety miesięczne w wysokości:

1) Przewodniczący Rady Powiatu – 70% 2,4 - krotności kwoty bazowej,

2) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – 60% 2,4 - krotności kwoty bazowej,

3) Przewodniczący komisji stałej Rady Powiatu – 50% 2,4 - krotności kwoty bazowej,

4) Członek Zarządu Powiatu -  70 % 2,4 - krotności kwoty bazowej.

§ 2. Radny otrzymuje dietę tylko z jednego tytułu. 

§ 3. Radni otrzymują zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 4. Suma miesięcznych należności przysługujących Radnemu z tytułów określonych w §1 i §3 niniejszej uchwały, nie może przekroczyć 70% 2,4 - krotności kwoty bazowej.

§ 5. 1. Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu organów Powiatu i komisji stałych Rady Powiatu, składa się na piśmie lub drogą elektroniczną odpowiednio Przewodniczącemu Rady Powiatu lub Przewodniczącemu Zarządu Powiatu, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia posiedzenia.
1. Z diety należnej Radnemu potrąca się 20% za nieobecność na każdym z posiedzeń organów Powiatu i komisji stałej Rady Powiatu w następujących sytuacjach:

1) w przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności Radnego podczas posiedzenia organów Powiatu Braniewskiego lub komisji stałych Rady Powiatu przez:

a) Przewodniczącego Rady Powiatu – w przypadku nieobecności na sesji Rady Powiatu lub na posiedzeniu komisji stałej Rady Powiatu,

b) Przewodniczącego Zarządu Powiatu – w przypadku nieobecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

2) w przypadku nie złożenia usprawiedliwienia w terminie o którym mowa w ust. 1.  

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/35/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacanych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Powiatu Braniewskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powiadom znajomego