W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XXIX/220/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka
na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2020r., poz. 920 z późn. zm.), art. 91 w związku z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późń.zm.) uchwala się, co następuje:
status uchwały uchylona
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. poz.341
Uchwała Nr XXIX/220/21
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 listopada 2021 roku


w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2020r., poz. 920 z późn. zm.), art. 91 w związku z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późń.zm.) uchwala się, co następuje:


§1. 1. Podwyższa się wysokość świadczeń określonych w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zwanej dalej: „ustawą") w ten sposób, że:

1) rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje:

a) wynagrodzenie miesięczne nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku kalendarzowym w przypadku sprawowania opieki do 2 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy,

b) wynagrodzenie miesięczne nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku kalendarzowym plus 200 złotych w przypadku sprawowania opieki nad 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy,

c) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b powiększa się o 100 zł miesięcznie za każde powyżej 3 dziecka umieszczonego w rodzinie na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy.

2) prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje:

a)  wynagrodzenie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za prace w danym roku kalendarzowym plus 700 zł w przypadku sprawowania opieki do 8 dzieci, 

b) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a powiększa się o 10% miesięcznie za każde powyżej 8 dziecka umieszczonego w rodzinie. 

2. Wynagrodzenia, o których mowa w ust.1  wylicza się  proporcjonalnie do liczby dzieci i dni pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Braniewskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/226/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 sierpnia 2017  w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Powiadom znajomego