W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

8/2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosty Braniewskiego
z dnia
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Status obowiązujące
Zarządzenie Nr 8/2016
Starosty Braniewskiego
z dnia 21 stycznia 2016 roku

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 17 ust. 4 - 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013, poz.1166 z póżn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "Zespołem" w składzie:

  1. Przewodniczący Zespołu - Starosta Braniewski, zwany dalej "Przewodniczącym". 
  2. Zastępca Przewodniczącego - Wicestarosta Braniewski.
  3. Zastępca Przewodniczącego - Inspektor Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Braniewie.
  4. Członkowie Zespołu:

1) Komendant Powiatowy Policji,
2) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,
3) Dyrektor Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie,
4) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
5) Powiatowy Lekarz Weterynarii,
6) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
7) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,
8) Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 2. Przewodniczący stosownie do zaistniałych sytuacji może doraźnie włączyć do prac Zespołu osoby nie będących członkami Zespołu spośród:
  1. Kierowników zespolonych i niezespolonych administracji, służb, inspekcji i straż.
  2. Burmistrzów, Wójtów z terenu powiatu braniewskiego.
  3. Osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu braniewskiego.
  4. Osoby zatrudnione w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej oraz w Oddziale Rejonowym w Braniewie Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.
  5. Innych osób mogące udzielić merytorycznej pomocy Zespołowi podczas przygotowania decyzji związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Staroście Braniewskiemu wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego,
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
4) opiniowanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

§ 4. 1. Miejscem pracy Zespołu jest sala Nr 217 w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie.
2. Przewodniczący może zarządzić posiedzenie Zespołu w innym miejscu niż określone w ust. 1.

§ 5. Obsługę kancelaryjno-biurową i techniczną Zespołu zapewnia Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Braniewie.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 21/2011 Starosty Braniewskiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiadom znajomego