Ogłoszenie Starosty Braniewskiego o zamiarze wszczęcia postępowania
w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki nr 8/7, 8/16, 8/17, obręb 3, miasto Braniewo.Załączniki:

Ogłoszenie Starosty Braniewskiego