Ogłoszenie Starosty Braniewskiego o zamiarze wszczęcia postępowania
w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymZałączniki:

Ogłoszenie Starosty Braniewskiego