W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Zgłoszenie budowy obiektu lub wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektoniczno - Budowlany

Nazwa usługi:

Zgłoszenie budowy obiektu lub wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Podstawa prawna:

 • art. 30  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Potrzebne dokumenty:

Do wniosku zgłoszenia należy załączyć wypełniony :

 • formularz wniosku PB-2 lub
 • formularz wniosku PB-2a oraz formularz oświadczenia inwestora o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz
 • formularz oświadczenia PB-5

Sposób wypełniania dokumentów:

 • Zgodnie z załączonym formularzem wniosku  PB-2 , Formularz dostępny jest również na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#gunb epb 2 zgłoszenie robot  który  możecie Państwo wypełnić elektroniczne. lub
 • Zgodnie z załączonym formularzem wniosku PB-2a. Formularz dostępny jest również na stronie  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#epb 2a przebudowa  który możecie Państwo wypełnić elektronicznie oraz
 • Zgodnie z załączonym formularzem oświadczenia inwestora o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Formularz dostępny jest również na  stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl  , który możecie Państwo wypełnić elektronicznie  oraz
 • Zgodnie z załączonym formularzem oświadczenia PB-5, Formularz dostępny jest  również na stronie  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#p gunb epb 5 oswiadczenie  który możecie Państwo wypełnić elektronicznie

Opłata skarbowa:

 • W przypadku zgłoszenia dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej - 1,00 zł, nie więcej niż - 539,00 zł
 • W przypadku zgłoszenia dotyczącego przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ( w  części niemieszkalnej )  50-% powyższych stawek
 • W przypadku zgłoszenia dotyczącego budowy sieci - o długości powyżej 1 kilometra - 2143,00 zł                                                - o długości do 1 kilometra - 105,00 zł
 • Od złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł
 • Pozostałe zgłoszenia nie podlegają opłacie skarbowej.

Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
Wydział Architektoniczno-Budowlany II piętro, pok. 308, tel. 55 644-02-30 (naczelnik wydziału), 55 644-02-31 do 33  w godz. 7:00 – 15:00

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie pok. 213, w godz. 7:00 – 15:00, tel. 55 644-02-04, fax: 55 644-02-05 lub przesłać pocztą na ww. adres starostwa lub elektronicznie za pośrednictwem

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#gunb epb 2 zgloszenie robot

lub  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#epb 2a przebudowa 

oraz https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#p gunb epb 5  oswiadczenie

Czas realizacji usługi:

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. 

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Uwaga: Do budowy , o której mowa w art. 29 ust.1a ustawy Prawo budowlane ( budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m2), można przystąpić po doręczeniu organowi zgłoszenia.

Informacje o trybie odwoławczym:

Od decyzji wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Załączniki

Powiadom znajomego