W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego nie objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektoniczno - Budowlany

Nazwa usługi:

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego nie objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

Podstawa prawna:

 • art. 31 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane
 • art.39.1 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Potrzebne dokumenty:

Zgłoszenie rozbiórki powinno zawierać:

  • dane identyfikacyjne inwestora (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa dane identyfikacyjne pełnomocnika (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
  • przewidywany termin rozpoczęcia robót rozbiórkowych
  • należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych
  • dane lokalizacyjne obiektu przeznaczonego do rozbiórki
  • dane o obiekcie przeznaczonym do rozbiórki

Do zgłoszenia rozbiórki należy dołączyć:

  • zgodę właściciela obiektu
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa, oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, jeżeli rozbiórka tych obiektów może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie skarbowej zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego nie objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
Wydział Architektoniczno-Budowlany II piętro, pok. 308, tel. 55 644-02-30 (naczelnik wydziału), 55 644-02-31 do 33  w godz. 7:00 – 15:00

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie pok. 213, w godz. 7:30 – 15:30, tel. 55 644-02-04, fax: 55 644-02-05 lub przesłać pocztą na adres Starostwa lub elektronicznie za pośrednictwem

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#gunb epb 4 zgloszenie rozbiorka b

Czas realizacji usługi:

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót rozbiórkowych.

Do wykonywania robót rozbiórkowych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (zgodnie z art. 30 ust. 5b ustawy Prawo budowlane)

Informacje o trybie odwoławczym:

Od decyzji wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Załączniki

Powiadom znajomego