W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XLI/275/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2022.
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała Nr XLI/275/22
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 21 listopada 2022 roku


w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Braniewskiego na  rok 2022.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia  05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu  uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXX/227/21  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2022 :

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 9.446.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 76.955.233,97 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 72.236.659,97 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.273.027 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości 4.718.574 zł. w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 61.866 zł,

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.446.830 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą  80.264.845,97 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 65.405.452,97 zł,  w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 40.214.291,99 zł,
b) na realizację zadań statutowych –  16.865.199,53 zł,
c) dotacje na zadania bieżące –  3.162.760,32 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.901.687,13 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 585.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  1.676.514 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 1.569.071 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą 14.859.393 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2022 rok – 13.865.393 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –61.866 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 61.866 zł. 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  844.000,00 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , stanowi załącznik nr 5.

§ 4. Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu środków otrzymanych na realizację zadań bieżących z Funduszu Pomocy, w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz.583 z późn.zm.).
1) dochody w wysokości 30.314 zł,
2) wydatki w wysokości  30.314 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego