W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 683/23

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.
na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.) a także art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) oraz § 10 pkt.2 lit. a Uchwały Nr XLII/281/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2023 oraz § 1 pkt.1 Uchwały Nr XLIII/288/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Braniewskiego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Braniewskiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała Nr 683/23
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.) a także art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) oraz § 10 pkt.2 lit. a Uchwały Nr XLII/281/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2023 oraz § 1 pkt.1 Uchwały Nr XLIII/288/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Braniewskiego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Braniewskiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XLII/281/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2023:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 58.391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 93.131.039 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 65.735.807 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 699.792 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27.395.232 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 0 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 58.391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 103.974.382 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 70.696.318 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –  45.182.048 zł,
b) na realizację zadań statutowych –   18.352.080 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 3.155.446 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.541.735 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 650.000 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 815.009 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 815.009 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą 33.278.064 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2023 rok – 32.278.064 zł, 
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 35.353 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 35.353 zł. 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 1.000.000 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu środków otrzymanych na realizację zadań bieżących z Funduszu Pomocy, w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz.103 z późn.zm.).

1) dochody w wysokości 31.349 zł,
2)  wydatki w wysokości  31.349 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego