W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr L/325/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.
na podstawie Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5168

Uchwała Nr L/325/23
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 23 października 2023 roku


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XLII/281/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2023:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 811.379,85  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 96.511.892,91zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 70.660.333,91 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 459.285,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.851.559,00 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 632.905 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 811.379,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą 105.355.235,91 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 72.258.587,91 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –   45.699.093,84 zł,
b) na realizację zadań statutowych –   19.342.736,62 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 3.289.710,80 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.730.926,65 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 620.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –576.120,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 574.502,00 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą 33.096.648,00 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2023 rok – 31.971.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.698.655,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 632.905,00 zł. 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 1.000.000,00 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą 2.310.128 ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu środków otrzymanych na realizację zadań bieżących z Funduszu Pomocy, w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz.103 z późn.zm.).
1) dochody w wysokości 54.386,66 zł,
2) wydatki w wysokości 54.386,66  zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego