W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 8/24

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 329/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Dziecka ,,Słoneczne Wzgórze” we Fromborku
na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
 Uchwała Nr 8/24
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 6 czerwca 2024 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr 329/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Dziecka ,,Słoneczne Wzgórze” we Fromborku

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. § 11 ust. 2 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie ,,pedagog, psycholog oraz wychowawca do spraw kontaktów z rodziną”.
2. § 18 pkt 9 otrzymuje brzmienie ,,kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość regulują zapisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej”.
3. § 22 ust. 1 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie ,,wychowawca do spraw kontaktów z rodziną”.
4. § 28 ust 1. i ust. 2 otrzymują nowe brzmienie:
,,1. Do zakresu zadań wychowawcy do spraw kontaktów z rodziną należy:
1) utrzymanie kontaktu z rodziną dziecka;
2) utrzymywanie kontaktu z instytucjami wspierającymi rodzinę dziecka;
3) inicjowanie działań umożliwiających powrotu dziecka do rodziny oraz sporządzanie opinii o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko;
4) prowadzenie działań mających na celu uregulowanie sytuacji prawnej i majątkowej dziecka;
5) udział w opracowywaniu planów pomocy dzieciom oraz programów usamodzielnienia dzieci;
6) udział w opracowywaniu dokumentacji związanej z usamodzielnieniem wychowanków;
7) przygotowanie merytoryczne posiedzeń oraz udział w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
8) prowadzenie ewidencji wychowanków, księgi meldunkowej oraz akt osobowych wychowanka.
9) świadczenie pracy wychowawczej w przypadku konieczności doraźnych zastępstw.
2. Wychowawca do spraw kontaktów z rodziną w zakresie zadań określonych w ust.1 obsługuje Powiatowy Dom Dziecka  „Promyk”.”

§ 2. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Dziecka ,,Słoneczne Wzgórze” we Fromborku „Struktura organizacyjna Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku” otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Domu Dziecka ,,Słoneczne Wzgórze” we Fromborku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.06.2024 r.


 

Załączniki

Powiadom znajomego