W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LI/330/23
uchwała nr LI/330/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Braniewskiego na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 6182
uchwała nr: LI/329/23
uchwała nr LI/329/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 6181
uchwała nr: LI/328/23
uchwała nr LI/328/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5917
uchwała nr: LI/327/23
uchwała nr LI/327/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/326/23
uchwała nr LI/326/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Braniewskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/325/23
uchwała nr L/325/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5168
uchwała nr: XLIX/324/23
uchwała nr XLIX/324/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Braniewskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/323/23
uchwała nr XLIX/323/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowy
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/322/23
uchwała nr XLIX/322/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4810
uchwała nr: XLIX/321/23
uchwała nr XLIX/321/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2023 - 2030
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVIII/320/23
uchwała nr XLVIII/320/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie utworzenia i przystąpienia Powiatu Braniewskiego do Braniewskiego Klastra Energii
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/319/23
uchwała nr XLVII/319/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/283/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4149
uchwała nr: XLVII/318/23
uchwała nr XLVII/318/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Braniewie na Uchwałę Nr XXIX/216/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacanych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Powiatu Braniewskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/317/23
uchwała nr XLVII/317/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Braniewie na Uchwałę Nr XLV/301/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej Radnego Rady Powiatu Braniewskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/316/23
uchwała nr XLVII/316/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany załącznika Uchwały nr XLIV/297/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/315/23
uchwała nr XLVII/315/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4331
uchwała nr: XLVII/314/23
uchwała nr XLVII/314/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2023 - 2030
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVI/313/23
uchwała nr XLVI/313/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/283/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego
status uchwały uchylona
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4148
uchwała nr: XLVI/312/23
uchwała nr XLVI/312/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na obszarze Powiatu Braniewskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVI/311/23
uchwała nr XLVI/311/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań profilaktycznych mający na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opracowany na lata 2023-2027”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVI/310/23
uchwała nr XLVI/310/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2023-2028”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVI/309/23
uchwała nr XLVI/309/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Braniewskiego z wykonania budżetu za 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVI/308/23
uchwała nr XLVI/308/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVI/307/23
uchwała nr XLVI/307/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Braniewskiego wotum zaufania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVI/306/23
uchwała nr XLVI/306/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 3462