W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Uchwała nr 496/22

Uchwała Nr 496/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 marca 2022 r.  w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899), uchwala się co następuje:  § 1. 1. Ogłasza się...

Zarządzenie nr 17 /2022

Zarządzenie Nr 17 /2022 Starosty Braniewskiego z dnia 02 marca 2022 roku w sprawie sposobu powoływania kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Braniewskiego w zakresie kompetencji wykonywanych w imieniu Skarbu Państwa oraz procedury powoływania biegłych w postępowaniach administracyjnych Na...

Ogłoszenie II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11.

Ogłoszenie II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11, oznaczonej jako działka nr 137/27, obręb 3, miasta Pieniężna. [Dnia 04.05.2022r. opublikowano informację o wyniku przetargu.] 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 3, miasta Braniewa – działka nr 105/4.

Starosta Braniewski informuje, że w dniach od 02.02.2022 r. do 23.02.2022 r. t.j. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie, oraz na stronach internetowych www.bip.powiat-braniewo.pl, www.bip.uw.olsztyn.pl został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do...

Informacja o sposobie obsługi Interesantów do 30 kwietnia 2022 r.

Szanowni Państwo ,    Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że do 30 kwietnia 2022 r. zostają zmienione zasady obsługi Interesantów. Jak przekazać dokumenty do urzędu? W załatwianiu spraw preferujemy komunikację elektroniczną (e-PUAP, pocztę elektroniczną, geoportal) lub pocztę tradycyjną. Przyjmujemy od Państwa również dokumenty złożone...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2022-2024

O G Ł O S Z E N I E O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO ZAPRASZA do zgłaszania opinii i uwag dotyczących projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2022-2024”. Niniejszy projekt „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2022-2024”, wraz z...

Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11.

Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11, oznaczonej jako działka nr 137/27, obręb 3, miasta Pieniężna. [Dnia 06.12.2021 r., opublikowano informację o wyniku przetargu.]

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

[dodano: 23-09-2021] Ogłoszenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w naborze ogłoszonym na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wpłynęły 4 oferty. W wyniku przeprowadzenia I etapu tj. wstępnej weryfikacji formalnej  do etapu końcowej weryfikacji merytorycznej komisja ds. przeprowadzenia naboru...

Uchwała nr 396/21

Uchwała Nr 396/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r.  w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. ), uchwala się co następuje:  § 1. 1. Ogłasza się wykaz...

Ogłoszenie Starosty Braniewskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Gk.6821.6.2021 Ogłoszenie Starosty Braniewskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 61/1, obręb Łoźnik, gmina Pieniężno Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust.1, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Powiat Braniewski informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wybrane zostały następujące oferty: 1. Na zadanie...

Wykaz nieruchomości zabudowanej Powiatu Braniewskiego przeznaczonej do sprzedaży

Starostwo Powiatowe w Braniewie publikuje Uchwałę Nr 379/2021 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 czerwca 2021 r ., wraz z wykazem nieruchomości zabudowanej Powiatu Braniewskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego . Oznaczenie w ewidencji gruntów: miasto Pieniężno, obręb 3, ul. Szkolna 11, działka nr 137/27.

Uchwała Nr 369/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia w 2021 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Uchwała Nr 369/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia w 2021 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 22 i art....

Uchwała Nr 368/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Uchwała Nr 368/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku...

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia Energa OZE S.A. pozwolenia wodnoprawnego - Elektrownia Wodna Pierzchały