W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XXIII/180/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
status uchwały uchylona
Uwagi Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 16 kwietnia 2021 roku Wojewoda Warmińsko- Mazurski stwierdził nieważność Załącznika do Regulaminu, w części obejmującej oświadczenie o treści: "Świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym powyższych danych".
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 1405

Uchwała Nr XXIII/180/21
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 12marca 2021 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość środków finansowych, przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, ustalana jest corocznie w budżecie Powiatu Braniewskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/60/07 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz Nr 121, poz. 1690 z dnia 13 sierpnia 2007 r.).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego