W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 361/21

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do internatu przy ul. Królewieckiej 13 w Braniewie
na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz Uchwały Nr XXIII/178/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Braniewskiego, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
 Uchwała nr 361/21
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 maja 2021 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do internatu przy ul. Królewieckiej 13 w Braniewie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz Uchwały Nr XXIII/178/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2021r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Braniewskiego, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do internatu przy ul. Królewieckiej 13 w Braniewie.
2. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie składania opinii, uwag lub propozycji na temat projektu uchwały, o której mowa w ust. 1.
3. Konsultacje społeczne przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego i skierowane są do wszystkich zainteresowanych Mieszkańców.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie: 21 – 29.05.2021 r.
2. Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji społecznych wraz z projektem uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1 oraz formularzem do konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego: www.powiat-braniewo.pl, w zakładce „aktualności”, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie.

§ 3. 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Przyjmuje się treść formularza do konsultacji, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Opinie, uwagi lub propozycje zmian należy przesyłać na formularzu do konsultacji, o którym mowa w ust. 2 pocztą elektroniczną na adres e-mail: oswiata@powiat-braniewo.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo (decyduje data wpływu do urzędu).

§ 4. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/178/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Braniewskiego.
2. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów powiatu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego