W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XXXVI/256/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2022.
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.528 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2740

Treść

Uchwała Nr XXXVI/256/22
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 06 czerwca 2022 roku


w sprawie zmian  w budżecie  Powiatu Braniewskiego na  rok 2022.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia  05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.528 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) Rada Powiatu  uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXX/227/21  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2022 :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu  o kwotę 974.103 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 83.961.238 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 63.686.459 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.030.612 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości 20.274.779 zł. w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 -0 zł,

§ 2. 1.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 974.103 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą  91.570.850 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 62.374.995 zł,  w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 39.280.205 zł,
b) na realizację zadań statutowych –  15.292.517 zł,
c) dotacje na zadania bieżące –  3.081.215 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.936.959 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 350.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  1.434.099 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 1.326.656 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą 29.195.855 zł, w tym :
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2022 rok – 28.045.855 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –0 zł 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  1.000.000,00 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, 

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , stanowi załącznik nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.609.612 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.348.708 zł,
b) rozliczenia środków określonych wart.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  w wysokości 239.338 zł,
c) z wolnych środków  o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 5.021.566 zł,

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.257.112 zł, rozchody w wysokości 1.647.500 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane