W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 643/23

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego, położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11.
na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. ), § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz Uchwały Nr XXV/206/2021 Rady Powiatu Braniewskiego dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu mienia Powiatu Braniewskiego, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała Nr 643/2023
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 24 stycznia 2023 r.


w sprawie ogłoszenia  rokowań  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego, położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11.

Na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. ), § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz  Uchwały Nr XXV/206/2021 Rady Powiatu Braniewskiego  dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu mienia Powiatu Braniewskiego,  Zarząd Powiatu  Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego, położonej w obrębie 0003, miasta Pieniężna  przy  ulicy Szkolnej 11, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr :
- 137/27 o pow. 0,7761  ha, KW EL1B/00040677/8,
2. Szczegółowe informacje dotyczące rokowań określa ogłoszenie o rokowaniach, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały.

§ 2. 1.Ustala się cenę wywoławczą (netto) nieruchomości wskazanej w § 1. ust.1 w kwocie 1 400 000 zł, słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych.
2. Cena nie obejmuje podatku VAT- zwolnienie od podatku stosownie do art.43, ust.1, pkt   10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.931 ze zm.)

§ 3. Ustala się wysokość zaliczki w kwocie 100 000 zł, słownie: sto tysięcy złotych.

§ 4. Ogłoszenie o rokowaniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie i Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Braniewie: bip.powiat-braniewo.pl, www.powiat-braniewo.pl, oraz w serwisie MonitorUrzędowy.pl: www.monitorurzedowy.pl

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego