W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 411/21

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2022-2024”.
na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz §6 ust 1 pkt 2 lit. b Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Braniewskiego, stanowiących załącznik do Uchwały Nr XXIII/178/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2021 r., Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała Nr 411/2021
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 4 października 2021 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2022-2024”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz §6 ust 1 pkt 2 lit. b Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Braniewskiego, stanowiących załącznik do Uchwały Nr XXIII/178/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2021 r., Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego konsultacje społeczne w zakresie projektu aktu prawa miejscowego, w dziedzinie dotyczącej realizacji zadań z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2022-2024”.
3. Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii i uwag na temat projektu, o którym mowa w ust. 2.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 18 października do 10 listopada 2021 roku. 
2. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2022-2024” zostanie zamieszczone: 
1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, 
2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl, 
3) w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat-braniewo.pl,
4) na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie www.pcprbraniewo.pl.

§ 3. 1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć: 
1) przedstawiciele samorządu Powiatu Braniewskiego, 
2) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujące zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) podmioty i osoby realizujące zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
2. Konsultacje, o których mowa w § 1 ust. 1 przeprowadzone będą w następujących formach: 
1) elektronicznej – badanie ankietowe – wypełniony i podpisany formularz opinii i uwag należy przesłać na adres poczty e-mail: pcpr@pcprbraniewo.pl w terminie od 18 października do 10 listopada 2021 r., 
2) pośredniej – badanie ankietowe – wypełniony i podpisany formularz opinii i uwag należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, w terminie od 18 października do 10 listopada 2021 r.

§ 4. 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Przyjmuje się treść formularza konsultacji projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2022-2024”, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 5. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział. 
2. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów powiatu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego