Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Załączniki Nr od 1 do 7 do SWZ - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Załącznik Nr 8 do SWZ (wzór umowy) - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Załącznik Nr 9 do SWZ (przedmiar) - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Załącznik Nr 10 do SWZ (opisy, rysunek inwestycji) - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Załącznik Nr 11 do SWZ (STWiOR) - postępowanie Nr P-SOSW2/2022